Pomoc

Pytania ogólne

Dla kogo przeznaczona jest usługa Buily?

Buily jest to platforma reklamy kontekstowej dedykowana dla rynku e-Commerce i służąca do automatyzacji współpracy pomiędzy sklepami internetowymi oraz portalami posiadającymi wartościowy kontent i licznych użytkowników.

Jaka jest misja Buily?

Misją Buily jest prezentowanie reklam produktów adekwatnych do zainteresowań użytkowników oraz maksymalizacja zwrotu z inwestycji w reklamę sklepów internetowych poprzez optymalizację konwersji przy zachowaniu sprawiedliwej, z rynkowego punktu widzenia, wycenie wartości pozyskania klienta.

Jakie korzyści daje Buily?

1. Buily umożliwia użytkownikom łatwe dotarcie do interesujących ich produktów, sprzedawcom pozyskiwanie wartościowych klientów, a właścicielom portali czerpanie z tego tytułu dochodów.
2. Automatyzacja pracochłonnych procesów zarządzania kampanią reklamową pozwala na oszczędność czasu, dając równocześnie swobodę decydowania o jej zakresie i koszcie promocji na dowolnym poziomie szczegółowości.
3. Preselekcja portali sprawia, że sprzedawcy nie muszą poświęcać czasu na sprawdzanie wydawców reklam, a jakość przychodzącego od nich ruchu mogą weryfikować dzięki mechanizmom śledzenia konwersji i w razie potrzeby blokować z nimi współpracę.
4. Mechanizm automatycznej licytacji stawek CPC gwarantuje dostosowanie wysokości opłat do wielkości konkurencji, co wraz z wysoką konwersją uzyskiwaną dzięki dobremu dopasowaniu reklam do zainteresowań użytkowników, zapewnia optymalny koszt pozyskania klienta.
5. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń przed fałszywymi kliknięciami możliwe jest prowadzenie rozliczeń w wygodnym do implementacji i łatwym do kontroli przez wszystkie współpracujące strony modelu PPC.

Czy aby korzystać z Buily muszę przygotować banery reklamowe?

Reklamy produktów są generowane automatycznie na podstawie opisów i zdjęć produktów oraz są dopasowane do stylu publikujących je portali, dlatego nie ma potrzeby przygotowywania takich banerów. Można samodzielnie przygotować baner reklamowy o wymiarach 160x40 pikseli na potrzeby reklamy sklepu, ale nie ma takiej konieczności, gdyż obsługa Buily bez jakichkolwiek dodatkowych opłat opracuje go na podstawie logotypu sklepu.

Jak można rozpocząć reklamowanie sklepu w Buily?

Aby rozpocząć korzystanie z Buily wystarczy zarejestrować się przez formularz. Następnie należy wskazać adres URL pliku z ofertą sklepu w celu jego integracji z systemem, określić podstawową stawkę CPCmax oraz doładować portfel użytkownika - od tego momentu można już korzystać z reklamy produktów. Całość procedury, zależnie od wielkości oferty, zajmuje w normalnym przypadku nie więcej niż 15 minut, po których mogą nastąpić pierwsze przekierowania do sklepu.

Jak można zostać wydawcą reklam Buily?

Wszyscy wydawcy Buily przechodzą weryfikację etyczną i prawną, a zgłoszone serwisy są oceniane pod kątem wartości kontentu oraz praw autorskich i norm społecznych. Nowi wydawcy mogą zgłaszać się do weryfikacji poprzez formularz.

Jakie przeglądarki są rekomendowane przez Buily?

Pomimo dołożenia najwyższych starań dla zapewnienia zgodności serwisu ze starszymi przeglądarkami internetowymi, najbardziej rekomendowane są:
- Chrome wersja 11 lub wyższa,
- Firefox wersja 4 lub wyższa,
- Internet Explorer wersja 7 lub wyższa,
- Opera wersja 11 lub wyższa,
- Safari wersja 5 lub wyższa.
Jeśli pomimo użycia przeglądarki z w/w listy strona nadal wyświetla się niepoprawnie to możliwą przyczyną błędu jest jej blokowanie przez antyreklamową funkcję przeglądarki lub wtyczkę typu AdBlock. Wówczas należy adres strony Buily dodać do białej listy tej przeglądarki lub wtyczki. Przyczyną tego problemu jest występowanie w kodzie Buily słów związanych z reklamą co może być błędnie interpretowane jako reklama i przez to blokowane.

W jaki sposób wymawia się słowo Buily?

Buily jest to neologizm, który powstał z połączenia słów BUy oraz daILY, dlatego idealna wymowa powinna brzmieć „bajli”.

Ustawienia kampanii reklamowych

Co to jest reklama produktów i gdzie jest prezentowana?

Reklama produktów służy do pozyskiwania klientów poprzez promowanie oferty sklepu i jest prezentowana w miejscach, w których najlepiej pasuje dany produkt do treści. Reklama jest generowana automatycznie na podstawie informacji udostępnionych w pliku XML.

Do czego służą grupy produktów?

Grupy produktów umożliwiają zbiorowe zarządzanie kosztami reklamy produktów. Reklamy produktów należących do tej samej grupy mają jednolitą stawkę CPCmax. Stawka CPCmax może być wyrażona w groszach (np. 10 gr) lub jako procent ceny brutto produktu (np. 0,5% ceny brutto). Przypisanie produktów do grupy może być ręczne przez wskazanie identyfikatorów produktów lub automatyczne. Automatyczne przypisanie produktów do grupy odbywa się według określonych przez sprzedawcę kryteriów. Kryteriami selekcji produktów mogą być kategorie produktów, marka i zakres cenowy lub ich dowolna kombinacja.

Do czego służy priorytet grupy produktów?

Produkty spełniające kryteria wielu grup są przypisywane do grupy o najwyższym priorytecie i dziedziczą od niej stawkę CPCmax. Przykładowo do grupy A trafiają wszystkie buty marki Adidas, natomiast do grupy B wszystkie buty męskie dowolnej marki, zatem buty męskie marki Adidas mogłyby znaleźć się zarówno w grupie A i B, ale trafią tylko do tej, która ma wyższy priorytet.

W jaki sposób odbywa się integracja sklepu z systemem Buily?

Proces wymiany informacji jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się poprzez odczytanie przez pliku XML zawierającego ustrukturyzowaną informację o ofercie sklepu. Format pliku XML powinien być zgodny ze standardem serwisu Sklepy24.pl, a w przypadku braku takiej możliwości w możliwe jest dostarczenie danych w innym formacie uzgodnionym z działem technicznym Buily. Aktualizacja informacji o ofercie sklepu odbywa się co najmniej dwa razy dziennie lub na żądanie. Czas trwania procedury integracji zależy od wielkości oferty oraz od wydajności serwera przekazującego plik XML z ofertą i wynosi średnio około 10 tysięcy produktów na minutę.

Czy aby reklamować się w Buily muszę mieć plik XML z moimi produktami?

Aby system Buily mógł prezentować reklamy produktów zawierające aktualne ceny, konieczne jest regularne aktualizowanie informacji o ofercie sklepu, co przy asortymencie liczonym w tysiącach sztuk jest racjonalne wyłącznie poprzez zautomatyzowaną wymianę danych z użyciem pliku XML. W przypadku braku takiego pliku należy skontaktować się z obsługą Buily.

Dlaczego nie wyświetlają się reklamy moich produktów?

Powodem nie wyświetlania się reklam produktów może być brak środków na koncie lub przekroczone limity wydatków, które ustawił użytkownik dla danego sklepu. Inną przyczyną braku wyświetleń reklam może być zbyt niska stawka CPCmax w porównaniu do stawek zaoferowanych przez konkurencję lub problemy z integracją oferty. W przypadku trudności z samodzielną diagnostyką przyczyny problemu należy skontaktować się z obsługą Buily.

Jak zwiększyć ilość przekierowań do sklepu?

Liczba przekierowań do sklepu zależy od liczby wyświetleń reklamy oraz od jej skuteczności, która z kolei zależy od stopnia dopasowania do zainteresowań użytkowników oraz od jakości samej reklamy czyli od jakości zdjęcia i opisu produktu. Na ilość wyświetleń reklamy największy wpływ ma stopień jej dopasowania oraz jej wcześniejsze statystyki. Jakość dopasowania reklamy może być tym większa im lepszy i pełniejszy jest opis produktu. W przypadku reklam posiadających podobny stopień dopasowania najistotniejszym czynnikiem decydującym o częstości wyświetlania jest wysokość zaoferowanej stawki CPCmax.

Czy aby reklamować drugi sklep muszę utworzyć nowe konto?

Zarządzanie reklamą wielu sklepów jest możliwe z jednego konta użytkownika. Z poziomu konta steruje się płatnościami natomiast wszystkie pozostałe aspekty kampanii są zarządzane w każdym z profili osobno.

Czy aby reklamować się w Buily muszę mieć konto w serwisie Sklepy24.pl?

Nie, konto w serwisie Sklepy24.pl nie jest konieczne, aby reklamować się w Buily.

Rozliczenia za reklamę

Ile kosztuje reklama w Buily?

Za korzystanie z Buily nie są pobierane opłaty rejestracyjne lub abonamentowe, a jedynym kosztem jest opłata za przekierowanie użytkownika do sklepu internetowego. Wysokość opłaty za przekierowanie jest zmienna i może wynieść 15 groszy lub więcej jednak nigdy nie przekracza stawki CPCmax określonej przez sprzedawcę. Wysokość pobieranej stawki CPC zależy każdorazowo od stawek CPCmax zaoferowanych przez sprzedawców dla produktów, które pasują do danej reklamy. Ustalenie transakcyjnej stawki CPC odbywa się w ramach przetargu realizowanego z zastosowaniem zmodyfikowanego systemu Vicrey’a, w którym biorą udział produkty pasujące do reklamy i spełniające warunek ceny minimalnej ustalonej przez emitującego ją wydawcę.

Czy dostanę jakiś bonus na start po rejestracji?

Po zarejestrowaniu konta i pierwszym doładowaniu portfela jest on dodatkowo zasilany w wysokości równej kwocie pierwszego doładowania, maksymalnie do 200 złotych z przeznaczeniem na wydatki reklamowe w serwisach Sklepy24.pl i Kangoo.pl. Korzystanie z bonusowego doładowania jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania dodatniego salda środków innych niż pochodzących z bonusa.

W jaki sposób odbywa się rozliczenie za usługi Buily?

Opłaty za przekierowania użytkowników są pobierane w czasie rzeczywistym z portfela użytkownika. Aby było możliwe korzystanie z Buily należy przedtem zasilić swój portfel w odpowiednie środki przy czym jednorazowe doładowanie nie może być mniejsze niż 20,- zł netto. Po zakończeniu każdego dnia system statystyk generuje raport dzienny dla każdego sklepu. Z raportu można dowiedzieć się ile było przekierowań i za jaką kwotę do każdego sklepu. Doładowanie portfela jest udokumentowane fakturą VAT.

Co to jest stawka CPCmax?

Stawka CPCmax jest to maksymalna cena za przekierowanie jaką akceptuje sprzedawca. Poza domyślną stawką CPCmax, sprzedawca może określić zróżnicowane stawki dla określonych przez niego grup towarowych. Stawka CPCmax może być wyrażona w groszach (np. 10 gr) lub jako procent ceny brutto produktu (np. 0,5% ceny brutto). Poza jakością dopasowania produktów do reklam, stawka CPCmax jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o częstotliwości ich wyświetlania. Podstawowa stawka CPCmax wynosi 15 groszy.

Co to jest system aukcyjny Vicrey’a?

System Vicrey’a jest to forma przetargu polegająca na złożeniu niejawnych ofert cenowych odzwierciedlających maksymalny akceptowalny przez każdego oferenta poziom cenowy. Przetarg wygrywa ten, kto złożył najwyższą ofertę, ale płaci on tylko tyle, ile zaproponował następny w kolejności oferent.

W jaki sposób mogę sterować intensywnością kampanii i wydatkami?

Intensywnością kampanii można sterować stosując dzienny i/lub miesięczny limit wydatków, który można zdefiniować dla każdego sklepu oddzielnie. Na ilość wyświetleń reklamy i w konsekwencji przekierowań ma wpływ stawka CPCmax oraz jakość opisów produktów.

Czy system jest zabezpieczony przed fałszywymi kliknięciami?

Zastosowana w Buily technika pomiaru liczby kliknięć jest zgodna z branżowymi standardami opracowanymi przez organizację Interactive Advertising Bureau oraz Media Rating Council. System statystyk Buily odfiltrowuje wszelkie podejrzane zachowania w zaawansowany technologicznie sposób, którego szczegółów z oczywistych powodów nie można podać do publicznej wiadomości. Niezależnie od tego, sprzedawcy mogą zainstalować specjalny kod śledzący konwersję w sklepie i samodzielnie oceniać jakość generowanego ruchu.

Czy w Buily mogę śledzić konwersję z kampanii reklamowych?

Tak, ale aby pomiar konwersji był możliwy konieczne jest zainstalowanie w sklepie specjalnego kodu HTML, którego zadaniem jest stwierdzenie czy osoba znajdująca się na stronie podziękowania za zamówienie trafiła do sklepu z platformy Buily. Identyfikacja użytkownika odbywa się poprzez sprawdzenie czy na jego komputerze znajduje się ciasteczko (ang. cookies), które Buily zapisuje na komputerach użytkowników klikających w reklamy. Biorąc pod uwagę często występujące nawet kilkudniowe opóźnienie pomiędzy chwilą przekierowania do sklepu a chwilą ostatecznej decyzji o zakupie oraz fakt regularnego czyszczenia ciasteczek przez niektórych użytkowników, obliczany w ten sposób wskaźnik konwersji jest zwykle zaniżony w stosunku do rzeczywistości.

Dlaczego w Buily stosowany jest model rozliczeniowy PPC?

Największą zaletą systemu rozliczeń PPC jest jego prostota implementacji oraz transparentność i łatwość kontroli kosztu przez każdą ze stron. Stosowanie modelu PPC jest możliwe dzięki zaimplementowaniu w Buily zaawansowanych technik antyfraudowych oraz możliwości śledzenia konwersji. Model PPC zapewnia sprawiedliwszą dystrybucję przychodów pomiędzy wydawcami niż model PPS, który nie uwzględnia zjawiska Customer Journey czyli odwiedzania przez klienta wielu stron przed dokonaniem ostatecznego wyboru i zakupu. Ponadto dzięki stosowaniu modelu PPC możliwe jest pozyskanie do współpracy z Buily wartościowych serwisów, które zwykle nie akceptują modelu PPS uznając go za zbyt trudny do kontroli, ryzykowny ze względu na możliwość reklamowania sklepu o słabym potencjale i niesprawiedliwy ze względu brak uwzględnienia w rozliczeniach udziału w konwersji (ang. Conversion Attribution).

W jaki sposób mogę pobrać fakturę VAT?

Aby pobrać fakturę VAT należy zalogować się na swoje konto i wejść do zakładki „Budżet i wydatki” po czym wybrać zakres daty odpowiadający dacie wpłaty, za którą zamierza się pobrać fakturę VAT.

Słowniczek marketingu internetowego

Co to jest model rozliczeniowy PPC?

Model rozliczeniowy PPC (ang. Pay Per Click) jest to sposób rozliczania za reklamę na podstawie liczby kliknięć (przekierowań). Zaletami modelu PPC są prostota implementacji oraz transparentność rozliczeń i równomierne rozłożenia ryzyka pomiędzy reklamodawcę oraz wydawcę. W przypadku stosowania tego modelu bez odpowiednio zaawansowanych zabezpieczeń oraz bez śledzenia konwersji istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska nieuczciwych kliknięć.

Co to jest model rozliczeniowy PPS?

Model rozliczeniowy PPS (ang. Pay Per Sale) jest to sposób rozliczania za reklamę na podstawie wielkości wygenerowanej przez nią sprzedaży. Zaletą modelu PPS z punktu widzenia reklamodawcy jest prawie całkowite przeniesienie ryzyka na wydawców, którzy pomimo generowania dobrego ruchu mogą być pozbawieni dochodu w przypadku gdy sklep nie jest w stanie generować konwersji z powodu niskiej użyteczności lub słabej oferty. Z tego powodu większość wartościowych wydawców nie zgadza się na współpracę w tym modelu rozliczeniowym, który dodatkowo generuje nakłady związane z weryfikacją faktycznej wielkości sprzedaży.

Co to jest stawka CPC?

Stawka CPC (ang. Cost Per Click) jest to cena pojedynczego przekierowania.

Co to jest wskaźnik CTR?

Wskaźnik CTR (ang. Clickthrough Rate) jest to wyrażony w procentach stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń. Wysokość wskaźnika zależy od atrakcyjności reklamy (np. jakości zdjęcia) oraz stopnia jej dopasowania do zainteresowań użytkowników.

Co to jest wskaźnik konwersji CR?

Wskaźnik konwersji CR pokazuje jaki procent użytkowników trafiających do sklepu faktycznie dokonuje w nim zakupu. CR jest to najważniejszy wskaźnik służący do oceny skuteczności samego sklepu oraz do porównywania jakości ruchu generowanego przez różne źródła. Aby pomiar wskaźnika CR był możliwy, na stronie podziękowania za zamówienie trzeba zainstalować specjalny kod śledzący konwersję ruchu z danego źródła.

Co to jest Conversion Attribution?

Conversion Attribution jest to miara pozwalająca na ocenę udziału konkretnej reklamy lub kanału reklamowego podczas procesu konwersji użytkownika w klienta. Miara ta jest niezwykle trudna do wyznaczenia, dlatego dla uproszczenia rozliczeń w modelu PPS nagradza się ostatnie kliknięcie co jest nieoptymalne biorąc pod uwagę rzeczywistą ścieżkę klienta (ang. Customer Journey).

Co to jest plik XML?

Plik XML jest to specjalnie sformatowany plik tekstowy wykorzystywany do wymiany danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Aby systemy informatyczne mogły identycznie zinterpretować dane zawarte w pliku XML musi on być zgodny z wybranym standardem. W przypadku wymiany danych pomiędzy sklepem internetowym i platformą Buily najodpowiedniejszym standardem jest format stosowany w serwisie Sklepy24.pl, a w przypadku braku takiej możliwości inny format uzgodniony wcześniej z pomocą techniczną Buily.